Ano ang dalawang uri ng panitikan

Answers

answer:

  ang tributo and tawag sa pangkalahatang buwis na ipinataw ng mga español sa mga pilipino. ang paniningil nito ay nagsimula pa noong panahon ng sistemang encomienda. ang lahat ng pilipinong lalaki na mula 19 hanggang 60 taong gulang ay may obligasyong magbayad ng 8 reales ng buwis sa bawat taon. at noong 1589, tumaas ito ng 12 na reales. ang katumbas ng isang real noon ay 121/2 sentimos. noong 1884 tinanggal ito ng tributo at pinalitan ng cedula personal. and cedula personal ay hindi nakabatay sa idad kundi sa laki ng kinikita.  

       

        sa katunayan,magkakaiba ang paraan at halaga ng pagbabayad nd buwis sa bawat pueblo at encomienda. halimbawa nalang sa agonoc, camarines ang katumbas ng 8 reales ay ito ay ganta ng palay para sa halagang 4 reales, 1 manok sa 1 real, at 3 reales na dapat bayaran ng barya na kung saan 2 reales dito ay maaaring mapupunta sa prayle. samantala, sa lobo at galban sa balayan, batangas, ang pagbabayadng 8 reales na tributo ay sa pamamagitan ng 60 ganta ng palay para sa halagang 4 reales, 1 manok sa 1 real, at 3 reales na barya kung saan ang 2 reales dito ay mapupunta sa prayle. magamat maliban sa tributo, marami pang iba't ibang buwis na ipinataw ang mga español sa mga pilipino at ang mga ito ay ang sanctorum o buwis sa simbahan, caja de communidad na buwis naman para sa biglaang pangangailangan ng komunidad, at diezmos prediales o buwis para sa mga sakang lupain.

        sa kabila ng iba't ibang uri ng buwis na sinisingil kinukulang parin ang koleksiyon sa gastusin ng pamahalaan dahil sa katiwalian. bunga naman nito, ang pilipinas ay dalagiang umaasa sa tulong na naggagaling sa mexico na tinatawag na real situado

explanation:

answer:

ang kahulugan ng araw ng pangingilin o abstinence sa inglis

ay ginagawa sa semana santa. ito ay ginagawa ng pagkukusa pag pipigil sa mga

gawaing o nakasanayang pagmamalabis, pag sunod sa kagustuhan at pagmamalabis

upang nkapagdulot ng kasiyahan na pang sarili. ang kahulugan ng araw ng

pangingilin ay nakagawian din ng hindi pagkain ng karne tuwing seman santa at isang

bahagi din ng pangingilin ay ang pagninilay nilay.

read more on -

explanation:

Ang dalawang uri ng panitikan ay ang tuluyan o prosa, at ang patula.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

answer:Hindi kailangang maging maganda para maging importante girl, Ang pagiging importante ay nasa tao na iyon Kung importante ka sa kanya o Hindi. Wala Yan sa hitsura lagi mong t...Read More
2 more answers
Matagal ng may Globalisasyon dahil matagal na din simula ng magpabago-bago ang mundo. Explanation:Ang Globalisasyon ay pababago-bago ng mundo, semi-literal na pakahulugan dahil di...Read More
3 more answers
hey! how are you? my name is maria, 19 years old.   yesterday broke up with a guy, looking for casual sex.write me here and i will give you my phone number - **my nickname -...Read More
1 more answers