Magbanggit ng mga ibat-ibang isyu sa ating kapaligiran

Answers

Napasakamay ng mga british ang singapore, na noon ay bahagi pa ng malaysia dhil naghahanap sila ng angkop na daungan para sa kanilang mga barkong pangkalakalan mula india patungong china. nakilal ang singapore bilang isa sa pinakamaganda at pinakamaunlad na daungan sa timog-silangang asya. kinontrol   ng mga british ang singapore at kumita sila ng malaki mula sa pakikipagkalakalan sa mga karatig- bansa at sa mga bansang kanluranin.
Ang proclamation 675 ay ang nagtalaga sa buwan ng setyembre bilang "national peace consciousness month" simula noong 2004 at maging sa sumunod pa na mga taon. kabilang sa kabutihang naidulot ng proklamasyong ito ay pakikilahok ng mga mababa at mataas na paaralan para sa pagdiriwang na ito nang sa ganon ay madali maibahagi sa kabataan ang kahalagahan ng kapayapaan.
Polusyon,populasyon,trapiko,


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

ang entablado ng wwi ay ang europa. nagsimula ang digmaang ito sa pagitan ng hungary-austria at serbia. 'di kalaunan ay nakasali ang germany, russia, france, belgium, uk, japan, us...Read More
1 more answers
ang diyos ng aztec ay sina tialoc diyos ng ulan,quetzaicoatl diyos ng hangin at ang panghuli ay si huitzilopochtli ang diyos ng araw....Read More
1 more answers
Ang sinag ng araw ay magiging dilekadi sa atin kung tayo ay nakababad...Read More
2 more answers