Ano ang pagkakaiba ng mamamayan at pamayanan

Answers

Mamayan ay tumutukoy sa taong nakatira sa komunidad o isang lugar.

Ang pagkakamayan ay ang katangian ng isang tao (mamayan) na maging responsable at kapaki-pakinabang na katulong sa pagpapaunlad na kanilang lugar.

Ito ay maihahalintulad sa salitang 'tao' at 'pagpapakatao'
Ang mamamayan ay tumutukoy sa tao mismo. Ang pamayanan ay ang tawag sa lugar na tinitirhan o binubuo ng mga mamamayan.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Ang ehekutibo o salitang Ingles ay Executive Department ay tumutukoy sa sangay ng gobyerno na nagpapalaganap at namamahala sa gobyerno. Ito ay pinamumunuan ng Presidente na si Rodr...Read More
2 more answers
answer: ang báse militár ay isang pasilidad na direktang   pagmamay-ari at pinamamahalaan at para sa hukbong sandatahan. naglalaman ang base militar ng mga kagamitan at tauhan...Read More
2 more answers
answer: ang panitikang mediterranean ay naging batayan ng iba't-ibang likhang-sining sa buong mundo. ang pag-unlad ng sistema ng pagsulat na natuklasan ng mga mediterranean ay unti...Read More
2 more answers
Ang relihiyon ay isang kalipunan ng mga sistemang paniniwala, mga sistemang kultural at pananaw sa daigdig na nag-uugnay ng sangkatuhan sa espiritwalidad at minsan ay sa moralidad....Read More
2 more answers
A. ang hari ng shang ang gumagawa ng sakripisyo para sa kasaganaan ng lahat ng nasasakupan.b. ang gawain ng hari ng kabihasnang indus at sumer ay nakasentro lamang sa tungkuling pa...Read More
3 more answers
Ang bahaging ginampanan ng klima ay nahahati sa dalawa sa north pole at south pole, at ang likas na yaman ay ang pinagkukuhaan ng mga tao/pinag kakabuhayan ng mga pilipino...Read More
1 more answers