Ano ang konente ?
ano ang konente ?

Answers

The acronym hukbalahap means hukbong bayan laban sa hapon and that's all i can give u cuz we did not tackle the others.

ang answer ay buto mo dako mori mo baho

Konente? o kontinente?


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Nagsimula ang Asia-Pacific nang binomba ng Japan ang Pearl Harbor, isang naval base ng Estados Unidos sa Hawaii noong 1941. Paniniwala ng Japan na mapapaalis nila ang dominanting p...Read More
2 more answers