Bakit isinagawa ang war plan orange​

Answers

Mga pangkat !
Ang sumasakop sa bansang saudi arabia ay ang eroplano

War Plan Orange (commonly known as Plan Orange or just Orange) refers to a series of United States Joint Army and Navy Board war plans for dealing with a possible war with Japan during the years between the First and Second World Wars. It failed to foresee the significance of the technological changes to naval warfare including the submarine, air support and aircraft carriers, and although the Battle of Midway was important, and the US Navy did "island-hop" to regain lost territory, there was no culminating "showdown" battle as anticipated by Plan Orange.Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) is a group consisting of 14 of the world's major oil-exporting nations. OPEC was founded in 1960 to coordinate the petr...Read More
2 more answers
BalitaExplanation: Dahil ang balita ay importante. dito mo matutuklasan ang mga kaganapan o pang yayari. at sa balita ka rin makakapulot ng aral dahil ang mga reforters ay binibigy...Read More
2 more answers
Naunawaan mo sa nakaraang aralin ang mga dahilan at epekto ng mga Kaunlarin sa Asya.Isa sa hindi mabuting epekto nito ay ang pagkawala ng kalayaan at pang-aabuso sa karapatang ng m...Read More
2 more answers
kpk - pat.patpkk - arm or urmkkpk - plan or ramkpkk - dorm or form...Read More
2 more answers