Paano naapektuhan ng covid 19 ang serbisyo?​

Answers

Upang malaman natin ang mga kultura ng bawat bansa sa asya
Pag-usbong ng narion state
-isang estado na pinanahanan ng mamayan ng magkakatulad na wika,relihiyon, kultura at iba pa.
-dito nagsimula ang institusyon ng burukrasya kung saan ay
- nangongolekta ng buwis at nagpapatupad ng batas
-dahil sa pangongolekta ng buwis ay nagkaroon ng pera na pambayad sa mga sundalo na magproprotekta sa mga mamamayan.

As governments make significant interventions in response to the coronavirus, businesses are rapidly adjusting to the changing needs of their people, their customers and suppliers, while navigating the financial and operational challenges.

With every industry, function and geography affected, the amount of potential change to think through can be daunting. We are here to help.

#CarryOnLearningDo you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Pagkakaroon ng samahan ng mga kabataan tulad sa simbahan ng AMPAPP (Ang Muling Pagkabuhay ng Ating Panginoon Parish) sila ay bumubuo ng tinatawag na PYM (Parish Youth Ministry) na...Read More
3 more answers
some ways to research and know you are getting real info.:     to make sure you are getting real information is to ask someone first about the topic. if no one knows,...Read More
2 more answers