Sino ang nagpasuot ng baring tagalog sa pilipinas

Answers

Ang globalisasyon ang pinakamalaking pangyayari sa ekonomiya sa ating kapanahunan. . nagbibigay ito ngayon ng walang-kaparis na mga oportunidad sa bilyun-bilyong tao sa buong mundo.”—martin wolf, kolumnista sa pinansiyal.
Albularyo~ . . . . . . . . .

at cnkdszljbnzd ,cvcxmzlkc xzmvcjnxvzcvcx cx

answer:

military officer

explanation: antonio luna de san pedro y novicio ancheta was a filipino army general who fought in the philippine–american war. regarded as one of the fiercest generals of his time, he succeeded artemio ricarte as chief of staff of the armed forces of the philippines.Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

answer:18.C19.B20.CExplanation:CARRY ON LEARNING^_^...Read More
1 more answers
Maitatakda ang mga priyoridad sa pamamagitan ng pag-alam sa kahalagahan ng mga bagay. Sa pagtitimbang kung ano ang dapat pagtuunan at makakabuti kumpara  sa mga bagay na pwede na m...Read More
3 more answers
1.pharaoh2.Kabihasnang Sumer3. Egypt o Ehipto5hwang ho7 dravidian8 aryan9 cleopatra11 outcaste or untouchables12 great wall of china13 mandate of heaven17 hanging garden21 mummific...Read More
2 more answers