Ano ang bisayang dialekto sa seaman

Answers

Explanation:i sure

Firearm

Explanation:

A firearm is a portable gun (a barreled ranged weapon) designed for use by a single individual.

Mandaragat ang sagot otagapamalakaya


Do you know the answer?

Other questions on the subject: World Languages

Some examples of English proverbs include: Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise. It's no use locking the stable door after the horse has bolted. La...Read More
1 more answers
Brianna-TresurerRyan-SecretaryTyler-PresidentAshley-Vice PresidentExplanation:OMG ITS HARD!...Read More
1 more answers
Nakakatulong ang kilos-loob sa pagkakaroon ng kalinisang puri ng tao dahil ito ay nagagamit sa pagpapasiya kung ano ang dapat at kung ano ang hindi. kapag meron kang kilos-loob mal...Read More
1 more answers