Anong salita ito: May anim na letra, pangalawa ay I, pang-apat ay G at ang panglima ay A?.

Answers

Ang salita na ito ay singaw.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: World Languages

PAMUHATAN - Ito ang nagsasaad ng lugar o tirahan kung saan ang liham ay isinulat o nagmula.  Mababasa dito ang bilang ng tirahan, ngalan ng kalsada, bayan, lungsod, at ang petsa ng...Read More
1 more answers
World Languages, 25.11.2019, snow01
Tama, dahil sa kaalaman mong iyan mapapadali ang iyong komunikasyon sa iba't ibang tao na may sari-sarinv lengguwahe...Read More
1 more answers
Explanation:if you have been focusing on your first language too much, you would have a hard time trying to understand or speak your 2nd or 3rd lanugage, because you wouldn't have...Read More
1 more answers
Media Literacy-ability to access, analyze, and evaluate and create media in various formsInformation Literacy-ability to analyze when information is needed -to locate, evaluate and...Read More
1 more answers
A curriculum is important in an educational system. It helps one plan the education process or procedure for a given period of time....Read More
1 more answers