snow01
since: 2018-01-21 05:00:24
Age: 28
About myself:
Profiles:
Asked questions: 7
Gave the right answers: 28
Points: 228
Best answer: 0

Questions on other subjects:

answer: ang báse militár ay isang pasilidad na direktang   pagmamay-ari at pinamamahalaan at para sa hukbong sandatahan. naglalaman ang base militar ng mga kagamitan at tauhan...Read More
2 more answers
Lalala lamang ang ating lipunan kung madadagdagan pa ito ng isyung pang polusyon.mas magiging mahigpit lang rin sa ating mga normal na tao ang gobyerno...Read More
2 more answers
Art, 12.02.2021, snow01
answer: explanation: ang lahing austronesian ay tinatawag ding lahing austrenesyano. may mga naniniwala na ang lahing austronesian ay ang pinagmulan o ninuno ng mga pilipino. ang l...Read More
2 more answers
Science, 12.02.2021, Axelamat
mga babaeng mahirap o nasa di panatag na kalagayan. sila ang mga wala o may limitadong kakayahan namatamo ang mga batayang pangangailangan at serbisyo. kabilang dito ang mga kababa...Read More
2 more answers
English, 12.02.2021, dorothy13
answer: christopher columbus discovered the west indies the dominican republic and haiti and christopher columbus discovered america in 1492....Read More
2 more answers
Magparami ng pera at sumakop upang yumaman ang kanilang bansa at mapunta rito ang ating likas na yaman...Read More
3 more answers