batopusong81
since: 2019-07-17 13:28:14
Age: 32
About myself:
Profiles:
Asked questions: 5
Gave the right answers: 22
Points: 246
Best answer: 2

Questions on other subjects:

Filipino, 17.06.2021, cland123
Higit pang mga salita na may kaugnayan sa nick tirahan pagkaunawa paglalaan bag booby trap dibdib pagkabihag makunan kulyar pangako pagkabilanggo pagpilit gumupit pagpigil drop mah...Read More
1 more answers
Pagtutulad pahambingpagmamalabispagpapalit saklawpagwawangispagsasataopaurintaobalintunapauroy/mapang-uyamparadohapagpapalit tawagpatambis patiwaspanawaganpatalinghagapadamdampangi...Read More
1 more answers
Tagapagligtas? eto mas sigurado ako: banal, maalam, strikto sa mga batas o utos, mahilig mangaral...Read More
1 more answers