stacy05
since: 2019-03-08 18:50:39
Age: 21
About myself:
Profiles:
Asked questions: 2
Gave the right answers: 28
Points: 138
Best answer: 2

Questions on other subjects:

In english, "in my advocacy, i also aim to address/put attention "advocacy  (ˈædvəkəsɪ)n,  pl  -ciesactive  support,  esp  of  a  causecolli...Read More
1 more answers
•ang mag anak ay nagpahinga nang makarating sila sa kanilang tahanan.• kami ay aalis bukas ng umaga.• ipinagdiriwang ngayon ang kaarawan ng aking ina.• sandali na lamang at tayo ay...Read More
3 more answers
Art, 13.04.2021, jasminsexy
Ang pag papahalaga nila sa kababaihan ay parang diyamante dahil iniingatan nila ito at hindi hinahayaang masaktan. kung baga hinaharana at nililigawan din nila ito. ang kanilang p...Read More
2 more answers
Filipino, 13.04.2021, alexespinosa
Kung ako ay magiging magulang gagawin ko ang lahat upang mapalaki ng mabuti at maayos ang aking mga anak. una, ipaiitindi ko sa kanila ang kahalagahan ng paniniwala sa diyos at maa...Read More
1 more answers
Ang aso at ang uwakmay ibong uwak na nakakita ng karne na nakabilad sa araw.tinangay niya ito at lumipad nang malayo.sa dulo ng sanga ng isang puno, sinimulan niyang kainin ang kar...Read More
1 more answers
English, 13.04.2021, Rosalesdhan
answer: hanay a _e_paratang _a_pakakawalan _b_nakakulong _c_iminungkahi _d_pakay _h_bonnet _i_turban _f_qur'an hanay ba.palalayainb.nakapiitc.ipinanukalad.layone.bintangf.banal na...Read More
3 more answers