christiandumanon
since: 2019-04-28 02:46:23
Age: 36
About myself:
Profiles:
Asked questions: 5
Gave the right answers: 18
Points: 275
Best answer: 0

Questions on other subjects:

Explanation:dahil ang pag mamahal ay susi sa lahat ng bagay. kung walang pagmamahal wala tayo sa mundo, kung walang pag mamahal wala tayong kaibigan o ano pa man....Read More
1 more answers
Kilos ng Tao (Act of Man) at Makataong Kilos (Human Act):Sagot:Ang kilos ng tao (act of man) ay tumutukoy sa mga bagay na pangkaraniwang ginagawa ng tao tulad ng paghinga, pagtakbo...Read More
3 more answers
marapat na komprontahin ng iyong dalawang kaklase upang malaman kung ano nga ba ang katotohanan na kung ikaw ba talaga ang kanilang pinag-uusapan dahil masama kung ikaw ay bigla bi...Read More
1 more answers
Science, 14.02.2021, reyquicoy4321
READING has the most impact to my life, the more you read the more knowledge add to your life, the more knowledge the more you read READING ALSO prevents memory loss , and  prevent...Read More
3 more answers
English, 14.02.2021, enrica11
answerThe self can at least know itself as unknown. This is why Augustine can say of the Manichean Faustus that 'He was not entirely ignorant of his own ignorance' and mean it as p...Read More
3 more answers
Art, 14.02.2021, cyrilc310
bakit ang pamilya ay isang likas na institusyon? 1. ang pamilya ay pamayanan ng mga tao na kung saan ang maayos na paraan 2. nabuo ang pamilya sa pagmamahalan ng isang lalaki at...Read More
2 more answers
Science, 14.02.2021, cyrishlayno
At the first place why do they choice homosexual.They have the same right with their current sexif Gay = Men rigthsand lesbian = Women rigths...Read More
1 more answers
Math, 14.02.2021, 09389706948
Tatlong Antas ng PasasalamatIsang kabutihan ang pagtulong sa mga kapwa na nangangailangan nito at isa ring kabutihan ang pagpabibigay pasasalamat sa mga taong tumulong. Sa kasaluku...Read More
2 more answers