candace08
since: 2018-09-03 01:47:23
Age: 37
About myself:
Profiles:
Asked questions: 7
Gave the right answers: 20
Points: 253
Best answer: 1

Questions on other subjects:

Math, 13.04.2021, nelgelinagudo
answer:ang pagpapakumbaba ay hindi ibig sabihin ng pagkatalo kundi nag papatunay na Isa kang mabuting tao...Read More
1 more answers