snow01
since: 2019-08-12 03:17:28
Age: 28
About myself:
Profiles:
Asked questions: 1
Gave the right answers: 19
Points: 36
Best answer: 2

Questions on other subjects:

1. Polusyon ng bansa.Dahil hindi masunod o hindi sumusunod ang mga tao sa utos o batas.2. Hindi matapos tapos na lumalaganap na sakit.Hindi ito matapos dahil sa mga taong sumusuway...Read More
1 more answers
Filipino, 28.02.2021, saintjohn
4 . and maaring maidulot ng basura sa ating kalusugan ay pagkakasakit nqng ating katawan at kalusugan dahil sa baeura na kumakalat da ating palingid .....Read More
2 more answers
Filipino, 28.02.2021, Jelanny
1. Polusyon ng bansa.Dahil hindi masunod o hindi sumusunod ang mga tao sa utos o batas.2. Hindi matapos tapos na lumalaganap na sakit.Hindi ito matapos dahil sa mga taong sumusuway...Read More
1 more answers
1. Polusyon ng bansa.Dahil hindi masunod o hindi sumusunod ang mga tao sa utos o batas.2. Hindi matapos tapos na lumalaganap na sakit.Hindi ito matapos dahil sa mga taong sumusuway...Read More
1 more answers
Math, 28.02.2021, snow01
4 . and maaring maidulot ng basura sa ating kalusugan ay pagkakasakit nqng ating katawan at kalusugan dahil sa baeura na kumakalat da ating palingid .....Read More
2 more answers
English, 28.02.2021, alexespinosa
4 . and maaring maidulot ng basura sa ating kalusugan ay pagkakasakit nqng ating katawan at kalusugan dahil sa baeura na kumakalat da ating palingid .....Read More
2 more answers
4 . and maaring maidulot ng basura sa ating kalusugan ay pagkakasakit nqng ating katawan at kalusugan dahil sa baeura na kumakalat da ating palingid .....Read More
2 more answers