sicienth
since: 2018-11-21 17:47:53
Age: 39
About myself:
Profiles:
Asked questions: 8
Gave the right answers: 28
Points: 298
Best answer: 2

Questions on other subjects:

Ang pangunahing isyung binibigyang pansin ng global rights ay ang karapatang pantao ng mga mamamayan sa asya, latin amerika, aprika, at iba pang lugar. sa partikular, tinutulungan...Read More
1 more answers
Biology, 28.11.2020, ian2145
Maraming lalawigan ang nasa visayas na mayaman sa agrikultura. nandidiyan na ang mga sakahan o pagsasaka, at malawakang pangingisda. marami dito ang mga produkto na ibinabagsak sa...Read More
1 more answers
referred to as birthright citizenship in the United States, is the right of anyone born in the territory of a state to nationality or citizenship....Read More
1 more answers
Math, 28.11.2020, hajuyanadoy
Ang pagkakaroon ng kasunduan sa bawat bansa...Read More
2 more answers