sherelyn0013
since: 2019-01-22 11:21:36
Age: 37
About myself:
Profiles:
Asked questions: 4
Gave the right answers: 7
Points: 66
Best answer: 1

Questions on other subjects:

Math, 30.04.2021, shannel99
answer: 1.) ang taong walang kibo, nasa loob ang kulo.(mga taong hindi naglalabas ng hinaing ay iniipon ang mga ito sa sarili.)2.) di makabasag pinggan(mahinhin)3.) walang matiyaga...Read More
2 more answers
Sapagkat ang anim na sabado ay ang napakaimportanteng bahagi sa buhah niya at kabilang narin dito ang bebleyd....Read More
3 more answers
ng  magasin  ay peryodikong publikasyon na naglalaman ng maraming  artikulo, kalimitang pinopondohan ng mga patalastas. ito ay nagbibigay ng impormasyon sa mga mamba...Read More
2 more answers
Math, 30.04.2021, jasminsexy
Sa aking palagay ay tinawag si pilandok na matalino dahil sa naisahan niya ang mga alagad ng hari at nagkaroon pa ito ng benepisyo sa kanya dahil nagkaroon sya ng ginto o mga bagay...Read More
3 more answers
Filipino, 30.04.2021, hellcrack777
depresyon ; isang sakit na mahirap hanapan ng solusyon, may depresyon ako , pero di ako masamang tao..sa likod ng matamis ng ngiti , isang mapait na pangyayari..ang labi mo'y nagp...Read More
2 more answers