kambalpandesal23
since: 2018-04-09 21:47:31
Age: 27
About myself:
Profiles:
Asked questions: 9
Gave the right answers: 2
Points: 107
Best answer: 1

Questions on other subjects:

English, 28.10.2020, 123gra
1. Dahil ang kontinente ng asya at amerika ay magkaugnayExplanation:Ang bering strait sa pagitan ng asya at north amerika ay dating isang tuyong lupain na nagsisilbing tulay sa dal...Read More
2 more answers
1. Dahil ang kontinente ng asya at amerika ay magkaugnayExplanation:Ang bering strait sa pagitan ng asya at north amerika ay dating isang tuyong lupain na nagsisilbing tulay sa dal...Read More
2 more answers
Art, 28.10.2020, candace08
Batay sa mapa, ang pangunahing hanap-buhay ng taga Mesoamerica ay pagsasaka...Read More
3 more answers
Health, 28.10.2020, 09389706948
  na may sapat na komunikasyon ang  mamimili  at ang  nagbebenta  ng mga produkto dahil kung hindi ito sapat at hindi maayos...Read More
1 more answers
1. Dahil ang kontinente ng asya at amerika ay magkaugnayExplanation:Ang bering strait sa pagitan ng asya at north amerika ay dating isang tuyong lupain na nagsisilbing tulay sa dal...Read More
2 more answers