cyrilc310
since: 2018-08-05 09:33:38
Age: 38
About myself:
Profiles:
Asked questions: 4
Gave the right answers: 12
Points: 75
Best answer: 2

Questions on other subjects:

Science, 13.11.2020, reyquicoy4321
Becoming a child of God starts with confessing your sins to Jesus, receiving Jesus as personal Lord and Savior, loving and obeying Him. Please refer to John 1:12-13This means, if y...Read More
1 more answers
si Simon na tinatawag na Pedro, at si Andres na kaniyang kapatid; si Santiago na anak ni Zebedeo, at ang kaniyang kapatid na si Juan; Si Felipe, at si Bartolome; si Tomas, at si Ma...Read More
1 more answers
Yes.Explanation:All you need to do is listen and apply what you've learned and listen to the feelings you've felt. Find the right words to present home, family, love, and faith....Read More
2 more answers
Science, 13.11.2020, smith21
Nakalihim sa hiwaga ang mga salita ng diyos na nakasulat sa bibliya(roma 16: 25) at sa mga sugo lang ito ipinagkaloob o ipinagkatiwala (2corinto 5: 18-20) o: )...Read More
2 more answers
English, 13.11.2020, villatura
Ang pagpapatawad ay napakahalagang bahagi ng apat na pangunahing katangian ng Diyos; ang pag-ibig, katarungan, karunungan at kapangyarihan. Pero unawain muna natin kung bakit umira...Read More
1 more answers
Filipino, 13.11.2020, 123gra
Becoming a child of God starts with confessing your sins to Jesus, receiving Jesus as personal Lord and Savior, loving and obeying Him. Please refer to John 1:12-13This means, if y...Read More
1 more answers
Science, 13.11.2020, tayis
Dahil maaaring ibat iba ang paniniwala ng mga tao kaya't sila ay igrinupo na lng base sa kanila ng paniniwala o sa kung ano ang gusto nila ng paniwalaanExplanation:...Read More
3 more answers