homersoncanceranguiu
since: 2018-03-27 21:05:32
Age: 21
About myself:
Profiles:
Asked questions: 3
Gave the right answers: 24
Points: 235
Best answer: 3

Questions on other subjects:

Filipino, 24.09.2020, batopusong81
Crab MentalityPara saakin, may mga ibang tao sa panahon ngayon na ng hihila ng kapwa tao pababa. Maaaring dahil 'to sa inggit o selos. Itong katangiang ito ay maaari nating maihali...Read More
3 more answers
Crab MentalityPara saakin, may mga ibang tao sa panahon ngayon na ng hihila ng kapwa tao pababa. Maaaring dahil 'to sa inggit o selos. Itong katangiang ito ay maaari nating maihali...Read More
3 more answers
Crab MentalityPara saakin, may mga ibang tao sa panahon ngayon na ng hihila ng kapwa tao pababa. Maaaring dahil 'to sa inggit o selos. Itong katangiang ito ay maaari nating maihali...Read More
2 more answers
Crab MentalityPara saakin, may mga ibang tao sa panahon ngayon na ng hihila ng kapwa tao pababa. Maaaring dahil 'to sa inggit o selos. Itong katangiang ito ay maaari nating maihali...Read More
2 more answers
English, 24.09.2020, girly61
Crab MentalityPara saakin, may mga ibang tao sa panahon ngayon na ng hihila ng kapwa tao pababa. Maaaring dahil 'to sa inggit o selos. Itong katangiang ito ay maaari nating maihali...Read More
3 more answers
Filipino, 24.09.2020, cbohol56
Crab MentalityPara saakin, may mga ibang tao sa panahon ngayon na ng hihila ng kapwa tao pababa. Maaaring dahil 'to sa inggit o selos. Itong katangiang ito ay maaari nating maihali...Read More
1 more answers
Crab MentalityPara saakin, may mga ibang tao sa panahon ngayon na ng hihila ng kapwa tao pababa. Maaaring dahil 'to sa inggit o selos. Itong katangiang ito ay maaari nating maihali...Read More
1 more answers
Crab MentalityPara saakin, may mga ibang tao sa panahon ngayon na ng hihila ng kapwa tao pababa. Maaaring dahil 'to sa inggit o selos. Itong katangiang ito ay maaari nating maihali...Read More
3 more answers
English, 24.09.2020, candace08
Crab MentalityPara saakin, may mga ibang tao sa panahon ngayon na ng hihila ng kapwa tao pababa. Maaaring dahil 'to sa inggit o selos. Itong katangiang ito ay maaari nating maihali...Read More
3 more answers
Filipino, 24.09.2020, smith21
Crab MentalityPara saakin, may mga ibang tao sa panahon ngayon na ng hihila ng kapwa tao pababa. Maaaring dahil 'to sa inggit o selos. Itong katangiang ito ay maaari nating maihali...Read More
2 more answers