joviecar
since: 2019-08-12 14:41:00
Age: 29
About myself:
Profiles:
Asked questions: 7
Gave the right answers: 28
Points: 74
Best answer: 1

Questions on other subjects:

answer: the mahābhārata is the longest epic poem in the worldexplanation: the mahābhārata is the longest epic poem known and has been described as "the longest poem ever written"....Read More
2 more answers
Math, 05.02.2021, kateclaire
inobasyon at mga kilusan, na paminsan-minsan ay hindi katugma ng isa, katulad ng proselitismong kristiyano o humanismo. kung kaya't masalimuot at mahirap ang pagkakaroon ng matata...Read More
3 more answers
Emile durkhein-ang lipunan ay isang buhay na organismo kung saan nagaganap ang mga pangyayari at gawain.  karl marx- ang lipunan ay kakikitaan ng tungggalian ng kapangyarihan....Read More
2 more answers