joyce5512
since: 2017-09-29 06:41:56
Age: 32
About myself:
Profiles:
Asked questions: 6
Gave the right answers: 15
Points: 241
Best answer: 1

Questions on other subjects:

noon- ang mga bata dati ay magagalang at sumusunod sa mga utos ng mga magulang ngayon-tamad na at hindi nauutusan puro cellphone at hindi na marunong gumamit ng po at opo...Read More
3 more answers
1)   ang mga bansa sa europa na may sistemang merkantilismo ay higit na mas maraming inuluwas (export) na produkto galing sakanilang mga industiya kaysa sa mga inangkat (impor...Read More
3 more answers
English, 04.11.2020, joviecar
pero may apat na pangunahing pamamaraan na nangunguna sa iba, ito ay ang maisagawa ng isang mamamayan upang malabanan ang kakapusan. pero kaya nating maiwasan ito, kailangan lan...Read More
3 more answers
Art, 04.11.2020, camillebalajadia
bilang isang mag-aaral at tao ay hindi natin malulutas ang bagyo dahil ito ay natural, di gawa ng tao, at di mapipigilan. pero maaari tayong makaiwas sa mga posible nitong epekto....Read More
2 more answers
May magandang epekto rin ang batas militar. ito ay naghatid ng disiplina sa mga tao na iniutos tulad ng curfew hours. ngunit ang kabuuan ay masama ang epekto sapagkat marami ang na...Read More
3 more answers
Science, 04.11.2020, meteor13
rannsóknasetur í főtlunarfæòum> college and universityíslenski sjávarklasinn> business centerlokki ehf> consulting agency...Read More
2 more answers
Art, 04.11.2020, snow01
Guglielmo marconi, 1st marquis of marconi was an italian inventor and electrical engineer known for his pioneering work on long-distance radio transmission and for his development...Read More
1 more answers