jbaningzzz
since: 2017-12-03 17:37:41
Age: 34
About myself:
Profiles:
Asked questions: 8
Gave the right answers: 11
Points: 182
Best answer: 0

Questions on other subjects:

English, 09.10.2020, reyquicoy4321
sa lsraeli,lran, lraq,syriaboom parang neneng b ang kanyang katawaw...Read More
1 more answers
Physics, 09.10.2020, nila93
Ang rotasyon ay tumutukoy sa pag-ikot ng mundo sa sarili nitong aksis. ang isang pag-ikot ng mundo ay natatapos sa loob ng 24 na oras. ang rebolusiyon naman ay ang tawag sa pag-iko...Read More
1 more answers