What managerial tool is used to assess the environment to gather important information used for strategic planning? a. environmental scanningb. swot analysisc. survey analysisd. wots analysis

Other questions on the subject: Technology and Home Economics

1.) Ang pag-iimbak(preserving) ay magalaga lalo na sa mga pagkaing madaling masira o mabulok.Ito ay kinakailangan upang mapatagal at mas mapalasa ang pagkain.2.) Kailangan ang regu...Read More
1 more answers
Ang kasalukuyang Secretary ng Department of Agriculture ay si Incumbent William Dar na tumanggap ng katungkulan noong Agoato 5, 2019....Read More
2 more answers