Ano ang ibig sabihin ng teoryang geocentric

Answers

Modelong geocentric, anumang teorya ng istraktura ng solar system (o uniberso) kung saan ang Earth ay ipinapalagay na nasa gitna ng lahat ng ito. Ang pinakahusay na nabuong modelo ng geocentric ay ang Ptolemy ng Alexandria (2nd siglo ce).

Press the thanks button pls if this helped

answer:

1 .c

2.h

3.d

4.e

5.a

6.j

7.b

8.g

9.i

10.f

Explanation:

sana po makatulong sau

A. Piliin ang tamang sagot. Titik lang ang isulat sa patlang.

 A   1.) Pantheon.

a. libingan ng mga emperador

b. malaking dulaan

c. paliguan

 C   2.) Twelve Tables .

a. unang batas ng Carthage

b. batas ng pamalaang sentral

c. unang batas Romano  

 B   3.) Appian Way.

a. rutang pangkalakalan

b. daanang nag-uugnay sa Roma at Capua, Italya

c. daanan para sa digmaan

 C   4.) Latin.

a. wika ng mga Cartaginian

b. wika ng mga Hebreo

c. wika ng mga  Romano

 B   5.) Aenid.

a epiko ni Homer

b. epiko ni Vergil

c. epiko ni Gilgamesh

 A   6.) Colosseum.

a malaking dulaan na ipinagawa ni Vespasian

b. malaking dulaan sa panahon ni Titus

c. malaking dulaan na ipinagawa ni Caesar

 C   7.) Cicero.

a. Prinsipe ng Manunulang Romano

b. Prinsipe ng Kasaysayan sa Roma

C. Prinsipe ng Mananalumpating Romano

 B   8.) Basilica.

a nagsisilbing simbahan ng mga Romano

b. nagsisilbing korte ng mga Romano

C. nagsisilbing pamilihang Romano

 A   9.) Forum.

a plasa at pamilihang Romano

b. pinagpupulungan ng Asembleya

c. bulwagan o korte

 A   10.) Ptolemy .

a. Teoryang Geocentric

b. Teoryang Heliocentric

c. Teoryang Bigbang​

#CarryOnLearning

Ang lahat ng mga bagay na nasa universe ay umiikot sa mundo.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Science

Science, 28.10.2019, batopusong81
answer: aexplanation: lahat ng likha ng panginoon ay may natatanging kagandahan....Read More
1 more answers
Science, 28.10.2019, nelgelinagudo
There are many organ systems in our human body that works in harmony with other organ systems. These organ systems comprise of various organs that work together. Here are some of t...Read More
2 more answers
Vatican CityExplanation: With just a third of a square mile, the Vatican City is the Smallest country in the world...Read More
3 more answers
Science, 28.10.2019, abyzwlye
Scientist are still not sure why this happens for it has no evolutionary benefit to our species. but the theory is it is the cause of the malfunction of the thermoreceptors, recept...Read More
1 more answers