Ano ba ang papel ng lalaki sa lipunan

Answers

Tumutulong sa mabibigat na gawain?

ay ang pagsisikap na maging edukado para makatulong sa pag-unlad ng bagong henerasyon at ng bansa. Sikapin din na maging mabuti sa ibang kapwa at huwag gumawa ng ikasasama ng sarili at ng ibang tao.

5 Halimbawa ng Papel sa Lipunan Bilang Babae o Lalaki:

maging mabuting anak

maging mapagmahal na asawa

maging responsableng mga magulang

maging masunuring mga mamamayan

maging masipag na empleyado

Ang  maging mabuting anak ay papel na ginagampanan ng bawat babae o lalaki sa lipunan. Sapagkat ang lahat ng tao ay may pamilya na siyang pinaka mahalagang elemento ng lipunan, inaasahan na ang bawat anak ay magiging mabuti sa kani - kanilang pamilya. Ito ay sukli lamang nila sa pagmamahal at pag - aaruga ng kanilang mga magulang.

Ang maging mapagmahal na asawa ay papel na ginagampanan din ng bawat babae o lalaki sa lipunan. Ang bawat pamilya ay nabuo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tipan sa pagitan ng isang babae at lalaki na nagmamahalan. Matapos na sila ay maikasal, sila ay magkakaanak at mag uumpisa ng buhay - pamilya.

Ang maging responsableng mga magulang ay mahalagang papel ng bawat lalaki o babae. Tungkulin nila ang itaguyod ang mga anak hindi lamang upang maibigay ang kanilang mga pangangailangan kundi ang mapalaki sila ng may tamang pag - uugali. Ang responsableng mga magulang ay hindi hahayaan ang mga anak na disiplinahin ng ibang tao.

Ang maging masunuring mamamayan ay papel na ginagampanan ng lahat ng tao bilang bahagi ng lipunan. Ang pagsunod sa batas ay pagpapakita ng pagiging masunurin at pagiging mabuting pagkamamamayan. Ang ganitong kasanayan ang kailangan ng pamahalaan upang mabawasan ang paglaki ng kanilang mga suliranin sa lipunan.

Ang masipag na empleyado ay papel na ginagampanan din ng isang babae o lalaki. Anuman ang kanilang propesyon, kinakailangan ng isang babae o lalaki na maging masipag upang panatilihin ang kanilang pagiging produktibo. Kailangan nila ito upang patuloy na maitaguyod ang kanilang pamilya.

Explanation:

Protektahan at itaguyod ang pamilya.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Science

Science, 28.10.2019, girly61
epidermis is the outer protective layer of the plant...Read More
2 more answers
Density, boiling and melting point, electronegativity,supply risk,temparature...Read More
3 more answers
Science, 28.10.2019, elaineeee
A difference between plant cells and animal cells is that most animal cells are round whereas most plant cells are rectangular.Plant cells have a rigid cell wall that surrounds the...Read More
3 more answers
Science, 28.10.2019, jasminsexy
Convex lens and concave lensExplanation:Convex lens refers to the lens which merges the light rays at particular point, that travel through it. Concave lens can be identified as a...Read More
2 more answers
Science, 28.10.2019, batopusong81
answer:D. Mitochondria Explanation:They have no nucleus; instead their genetic material is free-floating within the cell. They also lack the many membrane-bound organelles found in...Read More
1 more answers
Science, 28.10.2019, axelamat70
Static electricity  is caused by the build up of  electrical charges  on the surface of objects, while  current electricity  is a phenomenon from the flow...Read More
2 more answers
Science, 28.10.2019, girly61
4.Heredity5.Lifestyle2.Environment1.Health Services 3.Socio economic conditionsExplanation:just-- my own opinion......Read More
1 more answers