Ano ang ibig sabihin track and field event sa tagalog?

Answers

Kung sa tala ng mga nilalaman ang katukuya'ng gamit ng kataga'ng kasalukuyang pangyayari ay katumbas-maipakakahulugan sa salitang current events sa wikang English, ang gayo'ng gamit nito ay maaaring makapaglinaw-katuturan bilang alin man sa mga panlipuna'ng kaganapan na nakapag-iiwan ng pangmalawaka'ng implikasyon na nakalilikha ng pangkamalaya'ng kakintalan at magkakaugnay na karanaasan(panlalawigan, pambansa o pandaigdigan halimbawa). Sa pamamagitan ng pagtutukoy sa mga pangyayari'ng may ganoo'ng katangian, natuturingan sa pangunguna ng mga tagapasimuno ng panlipuna'ng pananaw o ''opinion leaders'' gaya ng mga pinuno ng pamahalaan o mga kasapi ng kalipuna'ng propesyunal lalo na sa larangan ng pagbabalita, ang partikular na kapanahunan sa isa'ng tukoy ng tuldok-panahon. Dapat ding kilalanin na ang katukuyan o pagpili ng isa'ng partikular na pangyayari mula at batay sa hanay ng marami'ng iba pang kasabay na mga pangyayari ay kadalasang hindi sadya o pinagpaplanuhan. Ang pagsasatala ng pili'ng kaganapan sa mga pahina ng kasaysayan ay likas at normal na katugunan sa hinihingi ng pagkakataon at mga kalagaya'ng umiiral. Malinaw na halimbawa ay ang mga kaganapa'ng nagkakabit sa kanila'ng karaniwa'ng nagigi'ng bansag-katawagan ang eksakto'ng punto o tuldok kapanahunan ng kanila'ng naging kaganapan gaya ng 1986 EDSA Revolution halimbawa. Sa payak na paglalarawan; pananda o tanda'ng pangkapanahunan.

answer:

The definition of a timeline is a list of events in the order that they happened. An example of a timeline is what a policeman will construct to figure out a crime. An example of a timeline is a listing of details regarding an important time in history. noun.

answer:

Events are things that happen in a story. The order in which the events happen is called sequence.”

answer:

Ang isang timeline ay isang pagpapakita ng isang listahan ng mga kaganapan ayon sa pagkakasunud-sunod. Karaniwan ito ay isang graphic na disenyo na nagpapakita ng isang mahabang bar na may label na may mga petsa na pagkakatulad nito, at karaniwang mga kasabay na kaganapan

Explanation:

Hope it helps <3

answer:

ang events ay ang mga pangyayari at ang beginning ay una at middle ay gitna at ending ay wakas

answer:

1 a

2b

3b

4b

5a

Di ko alam kung ano pero makatulong naman ako para maka answer ka sa sayo ang desisyon

Atletiks o atletika (Ingles: athletics, track and field, o track and field athletics) ay isang kalipunan ng mga kaganapang pamapalakasan, kasama at pangkalahatan na ang pagtakbo, pagtalon, at paghahagis. Isa itong napakapangkaraniwang pangyayari na pampalakasan sa buong mundo.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Physical Education

Explanation:The Daily Value (%DV) for protein is set at 50 grams per day, this number is meant to help compare foods and is a general number that works for most people....Read More
1 more answers
It is important to study the 5 fundamental steps so as the feet positions in folkdance one- because it is an important technique in dancing. and it provides improvement in your per...Read More
1 more answers
Walking briskly.Running / jogging.Dancing.Swimming.Biking.Climbing stairs at work.Playing sports such as tennis, basketball, soccer or racquetball....Read More
1 more answers