Panuto: Punan ang bawat patlang upang mabuo ang kaisipan sa pangungusap. Tukuyin kung anong kagamitan ang inilalarawan sa bawat bilang. Isulat ang iyong sagot sa kuwaderno. 1. Ang ay ginagamit na pansubok kung ang isang koneksyon ay may daloy ng kuryente.
2. Ang saksakan ng male plug ay ang .
3. ang tawag sa dinadaluyan ng kuryente papunta sa kasangkapan.
4. Binabalutan ng ang pinagdugtong na mga kawad.
5. Nagsisilbing bukasan at patayan ng kuryente ang .

Subject; EPP

Answers

1. Circuit tester

2. Electrical Socket

3. Wire o kawad (kung tinutukoy ay ang nakikita o bagay na mismong pinagdadaluyan nito); circuit

4. Electrical tape

5. Switch

Sana po ito po ay wasto at nakatutulong po.

answer:

1. Circuit tester

2. Electrical socket

3. Wire o kawad

4. Electrical tape

5. SwitchDo you know the answer?

Other questions on the subject: Physical Education

Healthy Life style and Proper DietExplanation:And don't be stress of little something that make you feel angry or sad...Read More
1 more answers
Psychological - nauukol sa kaisipan ng isang paksang tungkol sa Psychology.Emotionally - paksang nauukol sa nararamdaman ng isang tao.Physically - paksang nauukol sa nararanasan ng...Read More
1 more answers
1. Set goals for your event. What is it that you want to achieve? What do you want the people concerned to feel after your event? 2. Establish a theme that befits your goals. 3. Fi...Read More
1 more answers
Tablet, iphones, cellphones, mostly technology and most of it has or should have i pens for those who are not good in drawing a hand to hand digital drawing....Read More
1 more answers
d. AsthmaExplanation:Ebola, measles and flu are viral infection wherein if you made close contact with people infected, you might catch the disease whereas asthma is an illness cai...Read More
1 more answers