Sa iyong kuwaderno. buoin a Ang pagkilos/paggalaw ay pagba
katawan o mga bahagi ng katawa
Ang
eSpOyo (
galawan na hindi nagbabago ang
o lumilipat sa iba
es
Ang
hindi
ang pagkil
law mula sa isang lugar patungo so
kuwarto. harapan ng bahay, lugar
lawan o saan mang dako.
Imitado
kinatatayuan
lugar pangkalah​

Answers

B

Explanation:

SANA MAKATULONG ;)

answer:

pageehersisyo ayun lang yun

answer:

1. upang mapangalagaan ang sarili

Explanation:

hope it help

answer:

-pag push up

-mag jogging kapag umaga

-pag lalaro ng kahit anong sports

-pag lakadlakad kung minsan

-paggawa ng gawaing bahay

Ang mga kilos lokomotor at di-lokomotor.

Lokomotor-mga kilos na umaalis sa lugar.

Mga halimbawa ng Lokomotor.

1.pag-takbo

2. pag-laro

3. pag-lukso

4.pag-lakad

5.pag-langoy

6. pag-iskape

7. pag-sayaw

8. pag-kandirit

9. Pagtalon

10. Pagwawalis

Di-Lokomotor- mga kilos na di-umaalis sa lugar.

Mga halimbawa ng Di- Lokomotor

1. pag-kaway

2. pag-upo

3. pag-basa

4. pag-talon

5. pag-unat

6. pag-imbay

7. pag-luhod

8. pag-baluktot

9. pag-sulat

10. Pag-guhit

Explanation:

Ang balanse ay ang mahalagang pang-unawa na nagbibigay ng kinakailangang katatagan sa ating pag-iisip, patayo na mga katawan. Ang balanseng balanse ay kadalasang nauugnay sa pagkakaroon ng matatag na pustura, ngunit mayroon din itong maraming gagawin sa visual na katatagan.

Ang kahalagahan ng sistema ng balanse ay ipinapakita ng malawak na bilang ng mga koneksyon na ginagawa nito sa utak. Ang mga koneksyon na ito ay nagpapakita na ang mga pwersa ng paggalaw na nilikha natin at nakatagpo sa kapaligiran ay maaaring makaapekto sa maraming bahagi ng utak, kabilang ang mga kontrol paningin, pandinig, pagtulog, panunaw, at kahit na pag-aaral at memorya.

Explanation:

;)

4

Explanation:

dahil apat Kasi Ang sulok Ng parisukat

1.Tama

2.Tama

3.Mali

4.Tama

5.Mali

1. stay physically fit

2. do healthy diet

3. think positive

4. get along with other

5. live your life to the fullest

answer:

hindi ko po alam sorry po

Explanation:

pa brainless po plz

don't report/delete my answer plzDo you know the answer?

Other questions on the subject: Physical Education

answer:Like rational choice theory, conflict theory, or functionalism, pure sociology is a sociological paradigm — a strategy for explaining human behavior....Read More
1 more answers
We need to exercise so that we would be healthy,physically fit and always active. If we don't exercise we will easily get tired and lazy....Read More
1 more answers
Stressed and ForcedExplanation: Cause if she try's to meet the deadline before or on it she is forcing herself to do it which is making her stressed that can potentially harm her b...Read More
1 more answers
answer: Be possitive. Keep having faith. Just continue to move forward.Explanation:With that three, i think i'll be fine 'til my, what i call 'success' for me, has come....Read More
2 more answers
WorkoutThe workout that consist of basic movement with an accompanying music, can somewhat relieve the person’s mind of following instructions by merely listening to the beat of th...Read More
1 more answers