Send help po salamat​


Send help po salamat​

Answers

Ang mahalagang magagawa at nagawa ng MAPEH sa buhay ko o ng lahat ng tao ay:

Music. Sa musika matututunan nating magpahalaga sa elemento na bumuo nito at natulungan din ng pag-aaral sa asignaturang ito ang pagbuo ng ating kakayahan sa larangan ng musika.

Arts. Sa pag-aaral ng sining ay maaari din nating ipahayag ang ating  kalooban o damdamin kung hindi man natin ito kayang ibigkas.

Physical Education. Matutulungan nating panatilihing malusog ang ating pangangatawan. Malalaman din natin ang mga pamamaraan o mga activities na maaaring gawin upang tayo ay malibang.

Health. Magkakaroon tayo ng kaalaman sa pag-aalaga sa ating sarili at maaari din nating matulungan ang iba kung sakali mang kailangan ng lunas.

time

Explanation:

because time is impoertant

answer:

1. FADE

2.BEE

Explanation:Do you know the answer?

Other questions on the subject: Music

Music, 28.10.2019, 09389706948
The first one who found reggae music is Bob Marley...Read More
2 more answers
Music, 14.11.2019, elishakim80
1. Traditional dance is very important to appreciate the dance that is created by our ancestors before it also symbolizes the style of our ancestors. We also study it that the next...Read More
2 more answers
Music, 14.11.2019, enrica11
Our bodies have three parts as well: mind, body, and soul. Each part of music matches these. The main difference between sacred and secular music is that sacred music first speaks...Read More
2 more answers
Music, 16.11.2019, Axelamat
Romantic PeriodThe romantic period is a term applied to the literature of approximately the first third of the nineteenth century. During this time, literature began to move in cha...Read More
3 more answers
Music, 24.11.2019, nelgelinagudo
ErhuExplanation:Erhu, Wade-Giles romanization erh-hu, bowed, two-stringed Chinese vertical fiddle, the most popular of this class of instruments. The strings of the erhu, commonly...Read More
1 more answers