What is the square root of 5 to the nearest hundredth

Answers

twenty five

5x5=25

And 5 is square root by 25

The square root of 5 to the nearest hundredths is 2.34.

The square root of 5 to the nearest hundredth is 2.34.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Math

Math, 28.10.2019, JUMAIRAHtheOTAKU
It is true i hope that helps u...Read More
1 more answers
Math, 28.10.2019, pauyonlor
answer:well di kami diyos para sagutin ang tanong mong walang kabuluhan ni hindi ko nga maintindihan tanong mo. Saka kailangan pa bang itanong pano ka nabuhay? Malamang ginawa ka n...Read More
1 more answers