Math, 30.01.2020cland123

Anong tagalog ng mathematics na ginagamit nila sa up?

Answers

sipnayan? or matematika

Matematika

Explanation:

Kasama sa matematika ang pag-aaral ng mga paksa tulad ng dami, istraktura, puwang, at pagbabago. Wala itong pangkalahatang tinatanggap na kahulugan. Naghahanap at gumagamit ng mga pattern ang mga matematiko upang makabalangkas ng mga bagong haka-haka; nilulutas nila ang katotohanan o kabulaanan ng naturan sa pamamagitan ng patunay sa matematika.

matematika Ang tagalog

Madaming nagsasabi na ito ay matematika ngunit ang katumbas ng salitang Ingles na mathematics sa wikang Tagalog o Filipino ay sipnayan.

answer:

SIPNAYAN#carryonlearning

answer:

tagalog ng mathematics bukod sa matematika

SIPNAYAN

#CarryOnLearning

Hope it Help

Pa brainliest po please thanks

ANG SAGOT: MATEMATIKA


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Math

Math, 28.10.2019, cland123
Php 1,250. i just divide 8,750 by 7 'cause there are 7 days in a week. i'm not sure with my answer tho.  : 3...Read More
1 more answers
Math, 28.10.2019, cyrilc310
hey! how are you? my name is maria, 19 years old.   yesterday broke up with a guy, looking for casual sex.write me here and i will give you my phone number - **my nickname -...Read More
1 more answers
I'm not sure, but to find the area of a triangle is (bh)/2 or multiply the base and the height, and divide it by 2.   for the trapezoid, add the top base, and the bottom base,...Read More
1 more answers
Math, 28.10.2019, joviecar
12.5% -> 150,00014.0% -> 350,000Step-by-step explanation:assumptions:let x be the money invested at 12.5%let y be the money invested at 14%equations:eq1: x+y=500,000eq2: 0.12...Read More
3 more answers