Math, 16.05.2020enrica11

The square of quantity a plus 7

Answers

answer:

well di kami diyos para sagutin ang tanong mong walang kabuluhan ni hindi ko nga maintindihan tanong mo. Saka kailangan pa bang itanong pano ka nabuhay? Malamang ginawa ka nang mama at papa mo . Saan ka mamatay? Mukha ba kaming diyos na malalaman kung saan kami mamatay . Paano nabubuhay ang tao? Malamang pano ka ba nabuhay? ganun din kami hays

answer:

Step-by-step explanation:

2016,2020,2024,2028,2032

{a}^{2}  + 7

Step-by-step explanation:

The square of quantity a plus 7

In aldebraic expression :

{a}^{2}  + 7

#CarryOnLearningDo you know the answer?

Other questions on the subject: Math

Math, 28.10.2019, candace08
1,430Step-by-step explanation:10 % of 1300 is 130. So if we will add the 10 % charge which is the 130 and the 1300, the answer would be 1,430.#answerfortrees...Read More
3 more answers