00000
000000
Gawain 4
Sagutin ang gawain sa ibaba. Ipakita ang pamamaraan ng
pagsagot o solusyon. Gawin ito sa inyong kuwaderno.
1) llan ang 4 na pangkat ng 32?
2) Kung ang 312 ay kailangang i-multiply sa 2, ano ang
sagot?
3) Ano ang product ng 112 at 4?
4) Ibigay ang value ng Nsa 103 X 3 = N
5) llang item mayroon sa 2 pangkat na may 42 item?​

Answers

Module nyo po yan?

Nilahat nyo na?

Explanation:

Pag-aaral kung paano nagpapasiya ang lipunan kaugnay ng pagbabaha-bahagi sa mga kapos na pinagkukunang-yaman sa iba't ibang alternitibong gamit nito sa paglalayong tugunan ang mga kagustuhan ng tao

answer:

Nasaan ang litrato? pakiayos ng tanong

#CarryOnLearning

answer:

jsaan po yung pic pwede po pag mag bibigay po layo nag tanong maayos nmn po

answer:

1. whole note - 4 beats

2. half note - 2 beats

3. quarter note - 1 beat

4. eight note - 1/2 beat

Explanation:

4

Step-by-step explanation:

146324400000 values are i dont now

1.thousand

2.tens

3.ones

4.hundred

5.thousand

1. hundreds

2. hundreds

3. 3 - hundreds, 8 - tens, 6 -ones

4. tens

5. ones

2) 624

3) 448

4) 309

Step-by-step explanation:

2) 312 x 2= 300 x 2 =600

                    10 x 2 =  20

                     2 x 2 =    4

                                = 624

3) 112 x 4= 100 x 4 =400

                  10 x 4 =  40

                    2 x 4=     8

                               448

4) N= 103 x 3

   N= (100x3)+(3x3)

   N= 300 + 9

   N= 309

   103 x 3 =309

       Do you know the answer?

Other questions on the subject: Math

Math, 28.10.2019, cyrilc310
Since 21 feet chord is divided by the point of intersection in the ratio 2:5, let the length of the two segments be 2x and 5x. So,2x + 5x = 217x = 21x = 3 feetLet the length of one...Read More
3 more answers
Math, 28.10.2019, 09652393142
the future value F of the ordinary annuities in daily payments of P20 for 30 days with interest rate of 20% compounded daily for 1 month is P24...Read More
3 more answers
Math, 28.10.2019, JUMAIRAHtheOTAKU
A polar bond is one where the charge distribution between the two atoms in the bond is unequal. A polar molecule is one where the charge distribution around the molecule is not sy...Read More
1 more answers
Math, 28.10.2019, kuanjunjunkuan
hey! how are you? my name is maria, 19 years old.   yesterday broke up with a guy, looking for casual sex.write me here and i will give you my phone number - **my nickname -...Read More
1 more answers