When did the soviet union collapse (what year)

Answers

the Soviet Union collapsed in December 26, 1991

answer:

the collapsed of the soviet union:milestone-1989-1992

Explanation:

hope it helps thx

Dissolution of the Soviet Union/Date 26 December 1991

Explanation: The dissolution of the Soviet Union occurred on 26 December 1991, officially granting self-governing independence to the Republics of the Union of Soviet Socialist Republics. It was a result of the declaration number 142-Н of the Supreme Soviet of the Soviet Union.

1991 is the year the Soviet Union colapse


Do you know the answer?

Other questions on the subject: History

History, 16.11.2019, hannahleigh
Marami ang maaaring maging implikasyon na dulot ng kawalan ng trabaho sa mga kababaihan. Una na rito ang pagbawas o tuluyang pagkawala ng pinagkukunan ng kita na siyang ginagamit u...Read More
1 more answers
History, 23.11.2019, kurtiee
Afghanistan Syria and yemenExplanation: Yan Ang mga may pinakamababang life expectancy sa asia...Read More
1 more answers
The Declaration of Independence is the document in which Filipino revolutionary forces under General Emilio Aguinaldo (later to become the Philippines' first Republican President)...Read More
1 more answers
History, 25.11.2019, candace08
answer:Tulad ng pangdadaya sa election ng dating pangulong si Ferdinand MarcosExplanation:Btw,u can search it in googl...Read More
1 more answers
History, 26.11.2019, candace08
Kasi nagkakaroon ng digmaan para mapabagsak ang mga katutubo nang walang ginagastos ang mananakop...Read More
1 more answers