1.bakit naganyak ang mga europeo na tumuklas at sumakop ng mga lupain?
2.ano-ano ang mga kadahilanan at layunin ng kanilang pananakop?
3.natagumpayan ba nila ang kanilang pakay? bakit?
4.anong mga kayangian ng atingmga ninuno nang sila ay lumaban at tumangging magpasakop sa mga espanyol?
5.taglay ba ang mga pilipino ngayon ang ganitong mga katangian? anong mga patunay o ebidensya?

Answers

Dahil gusto ng mga espanyol na kuwanin ang gold,god,glory

Tatlong Pangunahing Layunin ng Espanya sa Pananakop sa Pilipinas:

~ God - ipalaganap ang Kristiyanismo (relihiyon).

~ Gold - kunin ang likas na yaman.

~ Glory - makilala bilang pinaka malaks at mayaman na bansa.

kkk

Explanation:

kataastaasang kagalanggalangang katipunan ng mga anak ng bayan

Ambiiyah and my step dad

1.KATIPUNAN?

Explanation:

I THINK

1. KKK

Explanation:

Kataastaasan, Kagalanggalang Katipunan ng mga Anak ng Bayan.

Ang mga europeo ay naghahanap ng lupain na mapagkukunan nila ng pampalasa sa pagkain


Do you know the answer?

Other questions on the subject: History

History, 28.10.2019, jbaningzzz
Answer is when a ruler denying citizens their right....Read More
1 more answers
History, 15.11.2019, joviecar
1.Andress Bonifacio2.Biak na Bato3.Emilio Aguinaldo4.Katipunero5.Kumbensiyon...Read More
2 more answers
History, 17.11.2019, kenn14
Elias at SalomeExplanation:Ang kabanatang kasunod ng Kabanata XXIV - "Sa Kakahuyan"...Read More
1 more answers
History, 19.11.2019, cyrilc310
Dr. Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar and Graciano Lopez Jaena are the leaders of the said movement....Read More
1 more answers
History, 25.11.2019, enrica11
answer:  The history of orienteering begins in the late 19th century in Sweden, where it originated as military training. The actual term "orienteering" was first used in 1886 at t...Read More
1 more answers