Gottlob frege formulated the so- which states that meaning can only be acquired within the context of a proposition or sentence

Answers

These are 18 Lumad

The Subanen,Manobo,B'laan,T'boli,Mandaya,

Mansaka,Tiruray,Higaonon,Bagobo,Bukidnon

Tagakaolo,Banwaon,Dibabawon,Talaandig

Mamanua, and Manguangan.

Explanation:

There are also 13 Muslim ethnolinguistic groups:Maranao,Maguindanao,Tausug

Kalagan,Sangil,Ilanun/Iranun,Palibugan

Yakan,Sama,Badjao

Jumamapun,Palawanon and Molbog

                                                                                         
Context Principle


Do you know the answer?

Other questions on the subject: History

History, 14.11.2019, nelspas422
Sa timog asya ay nasakop ang india habang sa kanlurang asya nmn ay nasakop ang china at taiwan  sana po nakatulong kahit papaano...Read More
1 more answers
History, 18.11.2019, nelgelinagudo
Kasaysayan upang malamn ang kabuuang sukat ng isang lugar at itnitala sa kasaysayan gamit ang heograpiya...Read More
1 more answers
History, 21.11.2019, dorothy13
Nais kong sabihin na sumasang-ayon ako sa pahayag na ito dahil lahat ng nangyayari ay talagang nasa plano na Niya.#answerForTrees...Read More
1 more answers
History, 21.11.2019, nila93
Ultimately we need to learn how to make peace and establish justice, not by adopting the terrorist methods of the criminals, but by protecting everyone’s rights, learning how to sh...Read More
2 more answers
Shocked because i didnt know that Romeo killed himself because he thought that Juliet is dead when she just fell asleep...Read More
1 more answers