The philosopher who stated that opinion is intermediary between knowledge and ignorance

Answers

Plato-stated that opinion is intermediary between knowledge and ignorance
Plato
I thinks its PLATO..

Plato the classical philosopher

Plato the greek philosopher


Do you know the answer?

Other questions on the subject: History

Kasagutan:Edsa Revolution ReflectionNoong 1986 ay naganap ang People's Power sa Edsa. Ang mga tao ay nagsama-sama mula sa ordinaryong mamamayan, mga manggagawa, madre atbp. Sila ay...Read More
3 more answers
History, 14.11.2019, HaHannah
answer:pagkamatay ng maraming tao at pagkasira ng mga gusali...Read More
1 more answers
History, 15.11.2019, lhadyclaire
Ang paglaganap ng Kristiyano sa bansa at ang pagiging alipin sa mahabang panahon....Read More
1 more answers
CuneiformExplanation: Cuneiform is a writing system of Mesopotamia created by the ancient Sumerians of 3500-3000 BCE.The Cuineform comes from the Latin word "cuneus" means wedge b...Read More
1 more answers
History, 22.11.2019, lhadyclaire
Kasi nagkakaroon ng digmaan para mapabagsak ang mga katutubo nang walang ginagastos ang mananakop...Read More
1 more answers
History, 23.11.2019, kurtiee
Human Biocultural and Social Evolution. ... Biological evolution refers to the process whereby organisms undergo various genetic and physical changes that pave the way for biologic...Read More
1 more answers
History, 23.11.2019, dorothy13
It's neurotheology po. correct answer. paki brainliest po. thank you#voiceout...Read More
1 more answers