What makes you nervous about senior high school?

Answers

Actually being a senior high schooler is not easy. you'll need to adjust to your subject, teachers and classmates but as time passes you will realize that being senior high schoolers is so much fun.
Because your near the stage that u will have to do your own hard work and help your family


Do you know the answer?

Other questions on the subject: History

History, 28.10.2019, shannel99
answer:Ang yoga ay isang paniniwala at gawain ng pagdidisiplina sa katawan at isipan.[1] Isa itong matanda o isinaunang disiplinang nagmula pa sa Indiya na gumagamit ng mga teknik...Read More
3 more answers
History, 17.11.2019, meteor13
QUESTION:Sa panahon ng Hapon, noong Disyembre 8,1941,pagkatapos bombahin ng mga Hapones ang Pearl Harbor sa Amerika, pagkaraan ng apat na oras, binomba naman ng hapones ang Lungsod...Read More
3 more answers
History, 17.11.2019, elaineeee
Sa ating bansa ayy may dalawang uri lamang ng klima ito ay tag-ulan at tag-init. sa ibang bansa ay may ibat ibang uri ng klima...Read More
1 more answers
History, 21.11.2019, cland123
France diba?Or hindi pls correct....Read More
1 more answers
History, 23.11.2019, 20201947
answer:He was not one. It was an allegationExplanation:In the summer of 1993, Los Angeles dentist and screenwriter Evan Chandler publicly accused American singer Michael Jackson of...Read More
1 more answers