Bakit kailangang pag-aralan ang ating kultura?

Answers

Ang Kasaysayan ng isang Bansa ay importanteng pag-aralan, upang malaman ng mga susunod na henerasyon ang mga napagdaanan ng mga ating ninuno. Ang pag-aaral ng kasaysayan ay nagbibigay-daan sa atin upang makabuo ng mas mahusay na pag-unawa sa mundo kung saan tayo nakatira. Ang pagbuo ng kaalaman at pag-unawa sa mga kaganapan sa kasaysayan at kalakaran, lalo na sa nakaraang daang siglo, ay nagbibigay-daan sa amin upang makabuo ng mas higit na pagpapahalaga sa mga kasalukuyang kaganapan ngayon.

Dahil ito ang nakagisnan at nakasanayan ng ating mga Ninuno na sa panahon ngayon ay unti-unti ng nawawala.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: History

History, 14.11.2019, 09652393142
sequential culture are said to be  more rigid and has a structured approach to time can seem inflexible and too strict. in this culture, people tend to finish one work at a ti...Read More
2 more answers
History, 17.11.2019, villatura
answer:That wah all Dey hadExplanation:...Read More
1 more answers