Ano ang ahensya ng pamahalaan na tumitiyak na natututuhan at napangalagahan ang kaalaman tungkol sa karapatan pantao

Answers

YES, OO,

Explanation:

YES THIS IS TRUE BECAUSE THIS WAS OUR HISTORY AT BAKIT TAYO NAGING GANITO GANYAN.KAYA TANUNGIN NATIN HISTORY DAHIL SILA ANG MAY KINALAMAN NITO KUNG BAKIT

Mahalaga ang criminology sa ating bansa sapagkat kung wala nito, wala ring hustisiya na makakamit ang mga nagigipit. ang mga pumatay ay hindi man lamang mapaparusahan ng tama sa kanilang maling nagawa. ang criminology ay kailangan para malaman rin ng lahat kung sino at ano ang nangyari sa pinagyarihan ng krimen ^^

Pandaigdig na pagpapahayag ng mga karapatan ng tao

Explanation:Do you know the answer?

Other questions on the subject: History

Set in the era of Philippine-American war and follows the story of an artistic, poet and a witty General, Antonio Luna. Explanation:...Read More
1 more answers
History, 28.10.2019, reyquicoy4321
answer:The Great Wall of China has almost over 30 million steps...Read More
2 more answers
History, 14.11.2019, shannel99
He asked about purgatory because he know that sooner or later, he will die or be executed by the firing squad....Read More
1 more answers
History, 14.11.2019, kelly072
Para hindi mahalata ng mga guwardiya sibil ang plano ng mga Katipunero, sila'y nagkukunwaring may pagdiriwang. Kung baga, parang nagsisilbi silang mask para hindi makita ang tunay...Read More
2 more answers
History, 14.11.2019, reyquicoy4321
answer:The walls were adorned with frescoes by different artists, such as Pietro Perugino, who painted Christ delivering the keys to St. Peter there in 1482. In 1508, Pope Julius I...Read More
1 more answers
History, 15.11.2019, nelspas422
The Soviet Union established the Warsaw Pact on May 14, 1955Albania (until 1968) Bulgaria. Czechoslovakia. East Germany (until 1990) Hungary. Poland. Romania. The Soviet Union....Read More
1 more answers
There is no difference, because kasaysayan is the tagalog/Filipino word for history....Read More
1 more answers
History, 19.11.2019, Axelamat
Human activities are important for us but other activities such as deforestation, mining and etc. are not necessarily needed for environmental care. These activities destroy our en...Read More
1 more answers