Ano-ano ang mga pagkakatulad ng sparta at athens

Answers

Pagkakaiba ay mas pinalawak ng athens ang education at sa spartans naman ay ang pakikipag digma . pagkakatulad pareho silang polis
Mandirigma Malakas Matapang
Magaling sa pakikipagdigmaan
Lungsod estado, na matatagpuan rin sa Greece
Ang pagkakatulad ng spartan at athens ay may parehas na naka impluwensya sa pag unlad ng kabihasnang greece
Ang pagkakaiba ng athens at sparta ay ang sparta ay magaling makipag digmaan sa lupa habang ang athens naman ay magaling makipag laban sa karagatan 

ang pagkakatulad nila ay pareho silang magaling na mga mandirigma

Bilang dalawang magkalabang estado, ang bansang Athens at Sparta ay may mga pagkakaiba, ngunit sa kabila nito ay may mga bagay din hindi maitatangging pareho ang pananaw ng dalawang lungsod-estado.

Ang Athens ay may Demokrasyang sistema ng pamahalaan. Sa katunayan, sa bansang ito isinilang ang demokrasya sapagkat ito ang unang nagpatupad ng ganitong pamamahala.

Ang Sparta naman ay may Oligarkiyang sistema ng pamahalaan. Ito ang pamamahala na kung saan pinamumunuan ito ng limang Ephor at dalawang hari.

Mapapansin na ang dalawang bansa ay hindi sang-ayon sa ideya ng awtokrasya na kung saan mayroon lamang isang mamumuno sa buong estado.

Isa ring pagkakatulad ng mga estadong ito ay hindi nila pinahihintulutang makidigma ang mga kababaihan.

Ang Sparta at Athen bilang mga lungsod-estado ay magkapareho sa larangan ng pakikipaglaban sa  Persia sa pagtangka nitong pagsakop sa lungsod ng Greece. Ang dalawang lungsod-estado na ito ay parehong nakipaglahok sa Delian League na nagresulta sa Pandigmaang Peloponnesian. Dahil nga ay inuna ng Athens ang sarili nitong kapakanan, hindi nito natagumpayan ang pag buklod ang mga lungsod-estado ng Greece.

Ang mga Spartans ay Matatapang ang mga Athens ay matatalino
Hindi sila magkakatulad ng letters -_-


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Geography

Geography, 17.11.2019, 09389706948
The highest mountain in the world would be the Mount Everest located in the Mahalangur Himal sub-range of the Himalayas. It's elevation is about 8,848 m...Read More
1 more answers
Geography, 18.11.2019, jbaningzzz
Explanation:Kinaroroonan : 25.0376 NORTH/HILAGA, 76.4563 EAST/SILANGAN Sukat : 44,900,000 KM. Klima : halo halo at magkabilang dulo (extremes)...Read More
1 more answers
Geography, 23.11.2019, hannahleigh
Yes.Explanation: First of all because it is a kind gesture. Secondly because just like the golden rule says , ''do unto others what you want others to do to you.'' Lastly put your...Read More
2 more answers
Geography, 29.11.2019, enrica11
1. Geography can affect your way of dressing up. In the philippines, people usually wear light colored clothing or flowy skirts, dresses etc. Since the Philippines is close to the...Read More
1 more answers
Geography, 30.11.2019, nila93
base on conditions set by article 1 of the 1993 montevideo convention, there 206 sovereign states, 193 are members of the United Nation  2 are UN observer states and the remaining...Read More
1 more answers