Bakit mahalagang pagaralan ang heograpiya

Answers

Upang matukoy ang ibat ibang pagkakilanlan ng ibat ibang parte ng daigdig
Upang malaman ang kanilang wika na ginagamit sa araw araw,relihiyon na kanilang kinabibilangan,lahi nila,at pangkat etniko na kanilang kinabibilangan.at upang ko'y ating irespeto para hindi tayo magkagulo
Malalaman mo ang mga lugar nanakapaligid sa buong mundo
Kailangan pag aralan ang heograpiya dahil dito ang tao nkatira sa tinatawag na daigdig. Ang daigdig ang nagsisilibing bahay ng mga tao, ito ang tanging taga pag protekta sa mga tao. Kunbagat, ang tao ay dapat niya rimg pag aralan at protektahan ang mga aspeto na kung ano ang meron s daigdig. Katulad ng dagat, lupa, hangin, kalikasan at iba pa.

Ma lay ko\\

kailangannnatin pagaaralinttoh parammalaman natin kung ano ano ang mga iba't ibang gawain o impormasyon sa ibang tao kagaya ng relihiyon,kultura,wika at para din pwede tayo makakita ng galang o alam kung ano ang mali at tama pag punta sa isa't isang bansa o inang bansa

Ang Asya ay tahanan ng kalahati ng populasyon ng mundo. Ang pag-aaral ng magkakaibang kultura at kasaysayan na magkakaibang mga lugar sa Asya ay nagbibigay ng mga pagkakataon para sa mga mag-aaral na makatuklas ng mga bagong pananaw sa pandaigdigan. Ang mga pagbabagong pang-ekonomiya sa Asya ay muling nagbago sa ating pandaigdigang pangkabuhayan at pampulitika na kapaligiran

Upang mahubog ang tao at malaman ang nangyayare sa bansa


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Geography

Geography, 16.11.2019, hajuyanadoy
Elevation is normally distance above sea level; and altitude the distance above ground level. Thus a plane flying at an altitude of 500m above land that is 250m above sea level is...Read More
1 more answers
Geography, 20.11.2019, cland123
BECAUSE THIS PLACE IS VERY BEAUTIFUL. GOOD FOR HONEYMOKNS AND GOOD FOR VACATION....Read More
1 more answers
Geography, 26.11.2019, nicole8678
home to afghanistan, bangladesh, bhutan, india, maldives, nepal, pakistan, and sri lanka, south asia is one of the most dynamic regions in the world, with a population of 1.67 bill...Read More
1 more answers
MAG LAGAY KA NG PALANTANDAANExplanation:KATULAD NG BAGAY NA PWEDE TANDAAN...Read More
1 more answers
This is what you call "Product Life Cycle". This pertains to the conceptualization, creation, maturity and eventual decline of the product.Explanation:...Read More
1 more answers