Anong tawag sa pag aaral sa katangian ng pisikal ng mundo?

Answers

heograpiya - ang siyentipikong pag-aaral ng katangiang pisikal ng daigdig

heogiragpiya po kuya!

geograpiya

Explanation:

GEOGRAPIYA

"Geo" means mundo/ earth

"Graphy" means paglalarawan

"Paglalarawan ng mundo"

B. po

Explanation:

kasi po sinabihan ako ni mama

answer:

scientists ang tawag sa nagaaral ng pisikal ng mundo

answer:

heograpiya - Ito ay siyentipikong pag-aaral ng katangiang pisikal ng mundo o daigdig.

ang pag aaral ay isang mausisang paraan

Heograpiya po

Explanation:

"Heograpiya"

Explanation:

Thank me later☺️❤️
Ang tawag sa pag-aaral sa katangian ng pisikal na anyo ng mundo ay heograpiya. 


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Geography

Geography, 28.11.2019, elaineeee
Halos lahat nang kontinente ay may matatagpuang mga glaciers, karamihan matatagpuan natin ang mga glaciers sa Greenland at ang mga Artic Poles. Isa lang ang maaaring na hindi ka ma...Read More
1 more answers
Geography, 30.11.2019, 09330399672
Yes, it is yuri gagarin. on 12 april 1961, russian cosmonaut yuri gagarin became the first human to travel into space when he launched into orbit on the vostok 3ka-3 spacecraft (vo...Read More
1 more answers
Geography, 11.12.2019, alexespinosa
nagaambag ng tubig sa mga ilog ng tigris at euphrates...Read More
1 more answers
Geography, 12.12.2019, nicole8678
Regions with this climate include Northwestern Europe, Northwestern North America, southeastern and southwestern South America, southeastern Australia and most of New Zealand.Expla...Read More
1 more answers