Sa kasalukuyan, masasabi mo bang maunlad na ang wikang filipino? paano mo nasabi ito?

Answers

Tulang malaya dahil ung mga ginamit na salita dito ay di istrikto.

a. pag-uugnay o paghahambing

1. simili o pagtutulad (simile) –  nagpapakita ng pagtutulad ng dalawang magkaibang bagay sa pamamagitan ng paggamit ng mga katagang kagaya, katulad, para, parang, para ng, anaki’y, animo, kawangis ng, gaya ng, tila, kasing-, sing-, ga-, at iba pang mga kauring kataga.

halimbawa: tila porselana ang kutis ng magkapatid na velasquez.


2. metapora o pagwawangis (metaphor) – tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig. nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan, gawain, tawag o katangian ng bagay na inihahambing.  hindi na rin ito ginagamitan ng mga katagang kagaya, katulad at mga kauri.

halimbawa: siya ang nagsisisilbing bangaw sa ating lipunan.

3.  alusyon    - nagbibigay – saanggunian mula sa kasaysayan, panitikan, pulitika, bibliya at iba pang aspekto ng buhay ng tao. 

halimbawa:   pinaniwala niya ang mga tao na siya ang kanilang tagapagligtas mula sa    delubyo.

4.  metonimya o pagpapalit-tawag (metonimy)  - ang isang salita o grupo ng mga salita ay pinapalitan ng isa pang salita o grupo ng mga salita na may kaugnayan sa nais ipahayag.

halimbawa:   siya ang timbangan, lakas tagahusga sa buti at sama mag-aanalisa.

5.  sinekdoke  – nagbabaggit sa isang bahagi, konsepto kaisipan,    upang sakupin o tukuyin ang kabuuan.

halimbawa:   1  si andres bonifacio ay nagbuwis ng buhay para sa bayan.

b. paglalarawan

1. pagmamalabis o eksaherasyon (hyperbole) – ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan. ito rin ay gumagamit ng eksaherasyon

halimbawa:   pilit na binuhat ang sandaigdigan upang ang tagumpay ay kanyang makamtan.

2.  apostrope o pagtawag  (apostrophe)  - pakikipag-usap sa karaniwang bagay na para bang nakikipag-usap sa isang buhay na tao na malayo o isang taong parang naroon at kaharap gayong wala naman.

halimbawa:   o tukso! layuan mo ako!

3. eksklamasyon o pagdaramdam (exclamation)  -  isang paglalabas o  papahayag ng matinding damdamin

halimbawa: aking nadarama ang kapighatian sa pinapasan kong sobrang kalungkutan!

4.  paradoks –  naglalahad ng salungat sa likas (o karaniwan) na kalagayan o pangyayari.

halimbawa:   malayo ma’y malapit pa rin.

5. oksimoron o pagtatambis (oxymoron)  - nagtataglay ng mga salitang nagsasalungatan upang lalong mapatingkad ang bisa ng pagpapahayag.

halimbawa:   magsaya na kayo’t ililibing ako di na makikita ng lahat sa mundo.


d. pagsasatunog

1. panghihimig o onomatopeya  (onomatopoeia)  - ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. 

halimbawa:   ang lagaslas nitong batis, alatiit nitong kawayan, halumigmig nitong hangin, ay bulong ng kalikasan.

2. aliterasyon o pag-uulit (alliteration)  - magkakasintunog ang unang patinig o katinig ng mga kakalapit na mga salita o taludtod o saknong na nagbibigay ritmo sa pagbigkas ng  tula.

halimbawa: magagandang maya sa puno ng mangga makikita silang masayang-masaya.

3. repitasyon –  pag-uulit ng mga salita o parirala upang bigyang – diin ang isang aspekto  ng akda.

halimbawa:   ito nga! ito nga! itong nga.

PARA SAAKIN, MASASABI KO NG MAUNLAD ANG WIKANG FILIPINO SAPAGKAT ITO'Y INAARAL NA NG IBANG LAHI NA DUMADAYO PA DITO SA BANSANG PILIPINAS. MARAMI NA DING IBANG LAHI ANG LUMILIPAT SA BANDANG PILIPINAS UPANG MAG-ARAL DAHIL DITO NAKILALA ANG BANSANG PILIPINAS NA TAHANAN NG MGA MATATALINONG TAO, AT BAKIT NASABING MATATALINONG TAO? DAHIL SA DAAN NG WIKA, MAIMAHINASYON ANG PILIPINO PAGDATING SA PAGGAWA NG WIKA, ABG WIKANG FILIPINO AY UMUUNLAD NA DIN DAHIL SA MGA TAONG GUMAGAMIT NITO, MAKARATING MAN SA IBANG LUGAR, DAHIL ANG WIKANG FILIPINO ANG SIMBOLO NG MGA PILINO NA ISANG WIKANG MATAGUMPAY


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

Filipino, 28.10.2019, axelamat70
Sample letter asking for donations...Read More
3 more answers
Filipino, 28.10.2019, kirbydimaranan
Use textile paint or markers, or for wood you can etch a design with a soldering iron. for metal, put a primer on it first so that the paint will stick to the surface, and then use...Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, pataojester10
Ito ay nagbigay sa mga taga san diego ng kasihan, my ibat ibang pagkain,musika, at andon dn ang mga pari na sila padre sibyla,padre erene,padri damso at dumating din si ibarra kasa...Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, janalynmae
Ang komunikasyon ang daan sa pagkakaunawaan ng bawat bansa sa malawakang pananaw. ito ang mabisang paraan ng bawat tao upang maipahayag ang mga ideya, emosyon, pagsang-ayon at pags...Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, maledabacuetes
Ican help you with that kaso sobrang haba un d ko matype nakakatamad pero magiisip ako ng buod dyan but it takes 1 day lang cguro...Read More
2 more answers