Para sa iyo, nakakatulong ba na magkaroon ng ng isang pambansang wika. bakit?

Answers

uhm.. for me .. you just put a human caring a pet (any pet) then have a big heart the the outside of that is how she/he take care of it all i got

nagbibigay ng totoong impormasyon

Oo, dahil ang pagkakaroon ng pambansang wika ay ang nagbubuklod sa mga mamamayan sa isang bansa. Ito rin ang dahilan kung bakit nananatiling iisa ang diwa ng mga Filipino.
Opo, para maipa halaga natin ito


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

Filipino, 28.10.2019, 123gra
Maybe or your are not the extrajudicial killing...Read More
1 more answers