Ano pong ibig sabihin po ng konklusyon

Answers

Conclusion o buod ng isang sagot

Sa Pilosopiya, ang katapusang pangungusap (conclusion) sa isang silogismo ay ang kaalaman, na maituturing na tama o mali, batay sa ugnayan ng pangunahing palagay (major premise) at nakapailalim na palagay (minor premise). Taglay nito ang pangunahing paksa (major term) at nakapailalim na paksa (minor term). Wala itong panggitnang paksa (middle term).

Ang iyong resulta ang iyong resulta


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

Filipino, 28.10.2019, enrica11
Serious po ako hindi ako nagbibiro hindi ko po alam!...Read More
3 more answers
Filipino, 28.10.2019, nelspas422
Dfiugwerfui wf wf uiwgf wef wfgwf...Read More
2 more answers