Ano ang magagawa ng isang kabataang tulad mo upang mapanatili ang mga pasalindilang panitikan sa iyong henerasyo at maginh sa susunod pang henerasyon?

Answers

Magagawa ng isang kabataan ay ubahagi sa kanyang mga kaibigan at pahalagahan para mapanatili ito hanggang sa susunod na hinirasyon.
Lagi mo itong gamitin at impluwensiyahan mo ang iba upang gamitin din ito
Isasa-puso at isasa-isip. Ibahagi ang mga nalalaman. 
Ikwento ito sa mga kaibigan o kakilala sa paraan na interesting para kahit papaano ay maisalin parin. Makikinig sila at maipakakalat din ang panitikang iyon dahil nagkaroon ng bagong anyo pero siya parin.
Gamitin ng gamitin para hindi mawawala sa sususnod na henerasyon
Bilang isang kabataan magiging instrumento ako upang maibahagi itong pasalindilang pangpanitikan. Sa aking palagay ito ay atin pang maisasalin sa iba pang henerasiyon kung ito ay ating pangangalagaan at pahahalagahan. Ito ay itinuturo sa atin dahil ito ay parte na ng buhay natin. Ito ay naiambag pa ng ating mga ninuno. Sana ay ating maisip ang halaga nito.
Ang magagawa ng isang kabataan na katulad ko sa pagpapanatili ng pasalindilang panitikan ay ang palagiang paggamit nito, o pagtingkilik dito.

answer:

tatangkilikin at mamahalin ko Ang MGA pasindilang panitikan at hihikayatin ko Ang mga kaklase at kibigan ko para maging interesado Rin Sila.

answer:

Bilang isang kabataan magiging instrumento ako upang maibahagi itong pasalindilang pangpanitikan. Sa aking palagay ito ay atin pang maisasalin sa iba pang henerasiyon kung ito ay ating pangangalagaan at pahahalagahan. Ito ay itinuturo sa atin dahil ito ay parte na ng buhay natin. Ito ay naiambag pa ng ating mga ninuno. Sana ay ating maisip ang halaga nito.

Lagi mo itong gamitin at impluwensiyahan mo ang iba upang gamitin din ito  at para hindi mawawala sa susunod pa na henerasyon.  

Explanation:

Gamitin ng gamitin para hindi mawawala sa sususnod na henerasyon. 


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

Filipino, 28.10.2019, cyrishlayno
Ang masining na paglalarawan ay magagawa sa pamamagitan ng paggamit ng mga pang-uri base sa imahinasyon pati na rin ang paggamit ng matalinghagang salita.narito ang halimbawa ng ma...Read More
1 more answers
Pagtutulad pahambingpagmamalabispagpapalit saklawpagwawangispagsasataopaurintaobalintunapauroy/mapang-uyamparadohapagpapalit tawagpatambis patiwaspanawaganpatalinghagapadamdampangi...Read More
1 more answers