Ano ang konotasyon ng langit at lupa?

Answers

answer:

Konotasyon: napakakomportable/napakagandang lugar o pangyayari

Denotasyon: ang palasyo ng Diyos/ang patong sa ibabaw ng lupa na binubuo ng                       mga araw, mga ulap, buwan, at mga bituin

Explanation:

Para sakin ang konotasyon ng langit at lupa ay kabutiham at kasamaan.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

The  philippines  is an archipelago located in southeast asia in the western pacific, with manila as its capital city. the  country  is  tropical  lan...Read More
2 more answers
Ang kasalungat na kahulugan ng bago ay luma. Ang bago ay mga bagay na kagagawa lang. Naging kasalungat nito ang luma dahil ang luma ay nangangahulugang matagal ng nagawa.#answerFor...Read More
2 more answers
Filipino, 28.10.2019, jbaningzzz
Sa pagkakaalam ko, maaaring mawalan o maubudan ng supply ng tubig ang bawat lugar sa mundo kung sakaling mangyari ang ganitong sitwasyon...Read More
1 more answers
oo sapagkat ,kalimitan sa sarsuwela ay patungkol sa mga pilipino....Read More
1 more answers