Sa paanong paraan tayo makatutulong upang higit na mapaunlad ang wikang filipino

Answers

Upang makatulong tayo kailangan nating gamitin at pahalagahan ito.
Makakatulong tayo sa pagpapaunlad nito sa pamamagitan ng paggamit nito sa ating araw-araw na pamumuhay tuwing nakikihalubilo sa ibang tao; pagtuturo ng ating wika sa ibang mga dayuhan; at patuloy na pagpapalawak ng bokabularyo natin sa wikang Filipino.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

Sapagkat nilikha tayo ng panginoon ayon sa kanya kawangis....Read More
3 more answers
Filipino, 28.10.2019, snow01
Sumapit na naman ang araw na ito. lahat ng mga tao'y nagluluto ng kakanin, at nag- aayos ng bulaklak. grupo-grupo silang mamamasyal sa himlayan ng kanilang mahal sa buhay....Read More
2 more answers
Filipino, 28.10.2019, shannel99
unos ang kasing kahulugan ng sigwaExplanation:...Read More
2 more answers